TinoHost

Chúc mừng! Tên miền của bạn đã hoạt động trên Hosting tại TinoHost.

Xin chào, Quý khách hàng.

Bạn thấy được thông tin này nghĩa là tên miền mà bạn đang thực hiện truy cập trên trình duyệt đã được trỏ về Hosting tại TinoHost, điều này cũng có nghĩa rằng bạn đã có thể tải lên mã nguồn của mình hoặc cài đặt mới website của mình và bắt đầu sử dụng.

Hướng dẫn liên quan cho người mới bắt đầu :

Hướng dẫn cài đặt nhanh website WordPress qua Softaculous.
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên Hosting.
Khôi phục dữ liệu và sao lưu dữ liệu
Thay đổi phiên bản php cho từng website
Hướng dẫn thay đổi thông số PHP Selector
Lưu ý về dịch vụ hosting không giới hạn